+84 (0)236 730 6666 info@mandilabeachhotel.com

Ưu đãi giờ vàng MUA 1 TẶNG 1 tại Halo Bar

Ưu đãi giờ vàng MUA 1 TẶNG 1 tại Halo Bar

Mandila Beach Hotel NEWStitle_li=SPECIAL OFFERS Ưu đãi giờ vàng MUA 1 TẶNG 1 tại Halo Bar
RESERVATION
+84 (0)236 730 6666
Ưu đãi giờ vàng MUA 1 TẶNG 1 tại Halo Bar

Ưu đãi giờ vàng MUA 1 TẶNG 1 tại Halo Bar

Khung giờ: 16:00 – 18:00

Đối với tất cả các loại nước uống tại quầy (trừ rượu).

Call Now