+84 (0)236 730 6666 info@mandilabeachhotel.com

Ưu đãi Mua 5 tặng 1 đối với Bia tại Sky Lounge

Ưu đãi Mua 5 tặng 1 đối với Bia tại Sky Lounge

Mandila Beach Hotel NEWStitle_li=SPECIAL OFFERS Ưu đãi Mua 5 tặng 1 đối với Bia tại Sky Lounge
RESERVATION
+84 (0)236 730 6666
+84 (0)236 730 6666
Ưu đãi Mua 5 tặng 1 đối với Bia tại Sky Lounge

Chào mùa hè rực rỡ, Mandila Beach Hotel mang đến cho bạn ưu đãi đặc biệt : Mua 5 tặng 1 đối với bia. (Larue, Tiger và Heineken)

Thời gian áp dụng: 09:00 – 23:00 hàng ngày

Địa điểm: Sky Lounge khách sạn Mandila Beach – 128 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng.