+84 (0)236 730 6666 info@mandilabeachhotel.com

Hệ thống phòng

Hệ thống phòng

Mandila Beach Hotel GALLERY Hệ thống phòng
RESERVATION
+84 (0)236 730 6666
+84 (0)236 730 6666
Hệ thống phòng

Hệ thống 128 phòng nghỉ cao cấp và 2 căn hộ tiện nghi